10.06.2021 adw. Bartosz Groele prelegentem na seminarium naukowym Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Gdańskiego i Związku Uczelni Fahrenheita.

W dniu dzisiejszym tj. 10.06.2021 Partner kancelarii adw. Bartosz Groele uczestniczył w seminarium naukowym poświęconym kwestiom aktualnych problemów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, organizowanym przez Katedrę Prawa Handlowego Uniwersytetu Gdańskiego i Związku Uczelni Fahrenheita. Tematem prelekcji była „Regulacja grup kapitałowych w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym – czy potrzebne są zmiany?”. Seminarium poświęcone było kwestiom związanym z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a zwłaszcza ocenie wprowadzonego Tarczą 4.0. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, pełniącego także funkcje rozwiązania pilotażowego dla środków przewidzianych Dyrektywą.