Zatwierdzenie układu w PPU na sumę wierzytelności 8 mln. zł.

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii. W dniu 24 maja br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, zatwierdził układu w przyspieszonym postępowaniu układowym w układzie częściowym dla wiodącego przedsiębiorstwa z branży automotive. Suma wierzytelności objętych układem to około 8 milionów złotych, zaś poparcie układu wyraziło 100% wierzycieli. Sprawa prowadzona była przez zespół Kancelarii pod kierunkiem adw. Bartosz Groele, adw. Bartosz Magnowski oraz r. pr. Agnieszka Kuciak.