17.06.2021 r. udział Kancelarii TGA w VIII Kongresie Prawa Bankowego, organizowanym przez Związek Banków Polskich

 

W dniu 17 czerwca 2021 roku odbył się VIII Kongres Prawa Bankowego, organizowany przez Związek Banków Polskich. Tegoroczna edycja poświęcona była trzem tematom przewodnim, z których jeden dotyczył aktualnych kierunków restrukturyzacji z perspektywy polskiego sektora bankowego. W ramach tego bloku swoją prelekcję wygłosił Partner Kancelarii i ekspert prawa insolwencyjnego, adw. Bartosz Groele. Temat wygłoszonej prezentacji, to: „Czy ustanowienie hipoteki jest nadal pewnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności – aktualne kierunki orzecznictwa w zakresie kolizji uprawnień wierzyciela pauliańskiego i wierzyciela hipotecznego”. Podejmowana problematyka dotyczyła zagadnień stanowiących istotną część praktyki zawodowej Kancelarii – w które szczególnie zaangażowani są aktualnie adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus.