Finalizacja transakcji sprzedaży oleju napędowego wchodzącego w skład masy sanacyjnej klienta Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnich dniach lipca br. doszło do finalizacji transakcji sprzedaży oleju napędowego wchodzącego w skład masy sanacyjnej naszego Klienta – spółki działającej w branży paliwowej, wobec której prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Sprzedaż nastąpiła w toku przetargu, zorganizowanego na podstawie zgody sędziego-komisarza, wydanej w trybie art. 323 ust. 1 pr. rest., a zakończenie z sukcesem tego procesu cieszy szczególnie z uwagi na fakt, iż okazał się on bardzo skomplikowany i wielowątkowy.
Niewątpliwym zaszczytem dla Kancelarii i pracującego nad sprawą zespołu – pod kierunkiem adw. Bartosz Groele – jest skuteczne zakończenie tego precedensowego procesu sprzedaży, rozpoczętego już w czerwcu 2020 r., w głównej mierze przy udziale apl. Karolina Piątek.