Od dn. 06.11.2021 r. adw. B. Groele i adw. K. Strus będą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych UJ

 

 

Pragniemy poinformować, że partner kancelarii TGA, adw. Bartosz Groele wraz z adw. Kamilem Strusem , od dnia  6 listopada br. będą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego z  zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną.