15.10.2021 r. postanowienie Sądu w przedmiocie przyjęcia układu częściowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 października br., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy przychylił się do stanowiska Kancelarii i wydał postanowienie w przedmiocie przyjęcia układu częściowego dla jednej z firm działającej w środowisku międzynarodowym w branży usług CADCAM. Co ważne, decyzją sądu zakończyło się jedno z nielicznych postępowań restrukturyzacyjnych, w których TGA miało na celu jednoczesne otwarcie dwóch układów częściowych skierowanych do instytucji finansowych (banków i firm leasingowych) oraz kontrahentów klienta. Celem obu umów częściowych było uniknięcie ryzyka przestojów w produkcji, przy jednoczesnej restrukturyzacji zobowiązań niezbędnych do przetrwania firmy. Za sukces w tej sprawie z ramienia Kancelarii odpowiadali: partner kancelarii TGA, adwokat Bartosz Groele, radca prawny Agnieszka Kuciak i we wcześniejszym stadium adwokat Bartosz Magnowski, któremu szczególnie dziękujemy za zaangażowanie oraz współpracę przy tym projekcie. Podziękowania składamy również na ręce naszego Klienta – Spółki – tu zwłaszcza Romana Suchty, Doradcy Zarządu ds. Finansowych i firmy CAD CAM Solution za zaufanie jakim nas obdarzyli.