16.12.2021 r. Postanowienie w przyspieszonym postępowaniu układowym CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia drugiego z układów częściowych

Mamy przyjemność poinformować, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydz. Gosp. ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 16 grudnia 2021 roku wydał postanowienie w przyspieszonym postępowaniu układowym CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. w restrukturyzacji w przedmiocie zatwierdzenia drugiego z układów częściowych – wobec kontrahentów spółki. Co istotne, postanowienie sądu pozwoliło zamknąć precedensową sprawę, w której otwarte zostały dwa przyspieszone postępowania restrukturyzacyjne z układami częściowymi skierowanymi do instytucji finansowych oraz do kontrahentów klienta. Wobec powyższego, w imieniu całego zespołu Kancelarii Groele Adwokaci Spółka Partnerska, który odpowiada za ten sukces: radca prawny Agnieszka Kuciak i we wcześniejszym stadium adwokat Bartosz Magnowski, pod przewodnictwem partnera Kancelarii, adwokata Bartosza Groele, chcielibyśmy jeszcze raz podziękować naszemu Klientowi, CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. w restrukturyzacji za zaufanie jakim nas obdarzył.