Pomyślne rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości znaczącego podmiotu z branży pośrednictwa finansowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dnia 4-go maja br., na wniosek naszego klienta Open Finance S.A., ogłosił upadłość spółki. Prowadzeniem sprawy oraz merytorycznym wsparciem z ramienia Kancelarii zajmowali się Partner Kancelarii, mec. Bartosz Groele oraz mec. Krystyna Lachner. To kolejne pomyślnie przeprowadzone postępowanie upadłościowe dla podmiotu z branży pośrednictwa finansowego.

Składamy podziękowania przede wszystkim naszemu klientowi, Open Finance S.A., za zaufanie jakim nas obdarzyli, powierzając nam przeprowadzenie procesu upadłościowego, jak również doradcy restrukturyzacyjnemu Pawłowi Andrzejowi Głodkowi, który objął funkcję syndyka. Jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie – sztuką jest odpowiedzialnie zakończyć biznes w obliczu gąszczu zmian prawnych i z poszanowaniem praw wierzycieli.