16-17 grudnia 2022 roku adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus wykładowcami podczas bloku wykładów z prawa restrukturyzacyjnego prowadzonych w ramach studiów podyplomowych (MBA) na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus w dniach 16-17 grudnia br. wcielili się w rolę wykładowców podczas bloku wykładów z prawa restrukturyzacyjnego prowadzonych w ramach studiów podyplomowych (MBA) na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Przedmiotem jednego z wykładów były bezskuteczność i zaskarżenie czynności dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Bardzo doceniamy tę formułę dydaktyczną, ponieważ bezpośredni kontakt z doświadczonymi już managerami pozwala w sposób iście partnerski i oparty o aktualne przykłady omawiać system prawa insolwencyjnego. Liczymy, że wrażenie jest wzajemne.