Doradztwo prawne przy negocjacjach umowy pożyczki

Kancelaria prowadziła doradztwo prawne przy negocjacjach umowy pożyczki, której stroną był nasz Klient z branży sprzętu sportowego. W umowie zastosowano zabezpieczenie rzeczowe w postaci zastawu rejestrowego. Dzięki sprawnemu otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, wierzycielowi nie udało się przejąć na własność przedmiotu zastawu. Pozwoliło to przystąpić do negocjacji i doprowadzić do ugody w sprawie przedłużenia umowy pożyczki, co umożliwi spółce dalsze funkcjonowanie. Warto zaznaczyć, że sprawa dotyczy kilkumilionowej wartości przedmiotu sporu.

Zespół Kancelarii wciąż podnosi poziom swoich kompetencji, aby świadczyć usługi prawne na jak najwyższym poziomie.

Radca prawny Agnieszka Kuciak, r. pr. Krystyna Lachneri r. pr. Ewa Wójcik ukończyły z wynikami bardzo dobrymi studia podyplomowe Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy!

Kolejny sukces Kancelarii w sprawach z zakresu spraw pauliańskich

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną w sprawie naszego Klienta o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

W skardze kasacyjnej przygotowanej przez adw. Bartosz Groele, adw. Kamil Strus i r. pr. Ewę Wójcik podniesiono szereg istotnych zagadnień prawnych, budzących wątpliwości w zakresie wykładni przepisów dotyczących roszczeń pauliańskich, m. in. kwestię dopuszczalności wytoczenia przez syndyka osobie trzeciej powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości w sytuacji, gdy wobec tej samej czynności prawnej toczy się tożsame postępowanie ze skargi pauliańskiej, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości przez wierzyciela syngularnego upadłego, a także kwestię możliwości zaspokojenia w ramach oddzielnego planu podziału sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości w sytuacji uwzględnienia wytoczonego przez syndyka powództwa o uznanie czynności prawnej dokonanej przez 

upadłego za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości. Sąd przychylił się także do złożonego wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia sądu, co oznacza zabezpieczenie interesów naszego mocodawcy do momentu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie skargi kasacyjnej. 

Wyróżnienie Partnera Kancelarii adw. Bartosza Groele indywidualną rekomendacją w kategorii liderów restrukturyzacji i upadłości w tegorocznym rankingu kancelarii prawniczych, organizowanym przez Rzeczpospolitą

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, został wyróżniony indywidualną rekomendacją w kategorii liderów restrukturyzacji i upadłości w tegorocznym rankingu kancelarii prawniczych, organizowanym przez Rzeczpospolitą. Uzyskanie tego wyniku nie byłoby możliwe bez głosów innych prawników, którym z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie. Ogromnym wyróżnieniem jest uznanie innych specjalistów z branży.

Przystąpienie Kancelarii do postępowania restrukturyzacyjnego dużego przedsiębiorstwa z branży fotowoltaiki

 

 

 

Kancelaria Groele Adwokaci przystąpiła do postępowania restrukturyzacyjnego dużego przedsiębiorstwa z branży fotowoltaiki. W postępowaniu o zatwierdzenie układu pełnimy funkcję pełnomocnika dłużnika. Warto zaznaczyć, że jest to jedno z pierwszych postępowań restrukturyzacyjnych otwartych dla przedsiębiorstwa z branży energii odnawialnej.

W czerwcu br. zespół Kancelarii zyskał dwóch nowych radców prawnych,  a także adwokata 

Z dumą informujemy, że wszyscy aplikanci zespołu Kancelarii, przystępujący w tym roku do egzaminu zawodowego, uzyskali z niego pozytywne wyniki. Tym samym zespół Kancelarii zyskał dwóch nowych radców prawnych, Karolina Piątek i Joanna Markwitz, a także adwokata – Jakuba Chamielca. W imieniu Kancelarii serdecznie gratulujemy!

Sukces zespołu Kancelarii w procesie przygotowanej likwidacji w ramach upadłości konsumenckiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zespół Kancelarii pod przewodnictwem Partnera adw. Bartosza Groele w składzie apl. rad. Mateusz Grzeszczyk, jak również na początkowym etapie procesu R. Pr. Ewa Tkaczuk z sukcesem przeprowadził proces przygotowanej likwidacji w ramach tzw. upadłości konsumenckiej.

W dniu 28 grudnia 2020 r. Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego w Opolu ogłosił upadłość konsumencką, zatwierdzając jednocześnie warunki sprzedaży majątku dłużnika o znacznej wartości. Sprawa jest o tyle precedensowa, że do niedawna nie było jasności co do możliwości skorzystania z instytucji przygotowanej likwidacji (pre-pack) w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej. Dzięki nowelizacji prawa upadłościowego z marca 2020 r. wprost dopuszczono możliwość złożenia takiego wniosku. Rozstrzygnięcie sądu w Opolu może zostać uznane za jedno z pierwszych w tej kwestii.