3 grudnia 2022 roku wykład adw. Bartosza Groele podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, pt. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 3 grudnia 2022 roku Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, podczas zajęć prowadzonych na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, prowadził wykład pt. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystując swoje doświadczenie w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego adw. Bartosz Groele przeprowadził słuchaczy przez złożone zagadnienia związane z tym tematem – m. in. kwestie ciężaru dowodów, obligatoryjne przesłanki orzeczenia zakazu, a inicjatywę dowodową czy relacje tej instytucji do zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządu – rozstrzygając przy tym obecne w doktrynie problemy prawne z tym związane.