22 października br. XXXI Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Uroczysta XXXI Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. 22 października br. Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, wraz z adwokatem Kamil Strus, oficjalnie po raz kolejny dołączyli do grona wykładowców na studiach podyplomowych z Prawa restrukturyzacyjnego. Z tego miejsca dziękujemy władzom Uczelni za zaufanie, jakim nas obdarzyli, powierzając nam odpowiedzialną rolę w kształceniu przyszłych praktyków prawa restrukturyzacyjnego.