XXIII Konferencja Zarządzania Finansami – symulacja rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu

Podczas jednej z sesji XXIII Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Finansami adwokat Bartosz Groele wraz z innymi doświadczonymi praktykami prawa restrukturyzacyjnego – Maciej Geromin, Paweł Sikora, Wiesław Ostrowski – prowadził symulację rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu, w którym m.in. dochodzi do konwersji wierzytelności na akcje dłużnika. Dyskusja podczas sesji dotyczyła zagadnień związanych z instrumentami prawa restrukturyzacyjnego, w tym test prywatnego wierzyciela czy test prywatnego inwestora, kwestii ekwiwalentności konwersji czy dostępu do źródeł danych dla każdego z uczestników.