Zatwierdzenie wielomilionowego układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym jednego z wiodących podmiotów w branży OZE Stilo Energy S.A. reprezentowanego przez Kancelarię

Spółce reprezentowanej przez Kancelarię udało się zatwierdzić jeden z większych i pierwszych układów z branży OZE – Sąd zatwierdził wielomilionowy układ w postępowaniu jednego z wiodących podmiotów w branży energetycznej – Stilo Energy. Zespół Kancelarii, prowadzony przez adw. @Bartosz Groele, przy udziale r. pr. @Jonasz Nowicki i apl. rad. @Joanna Kogut, wspierał drużynę Spółki w krótkim postępowaniu, które obejmowało ponad 300 wierzycieli, a suma wierzytelności wynosiła niemal 17 milionów złotych. W toku postępowania pojawiło się wiele interesujących – a może nawet pionierskich z uwagi na specyfikę branży – wątków, które udało się rozstrzygnąć. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w tym projekcie pozwolą sprawniej prowadzić restrukturyzacje w branży odnawialnej energii. 
 
Serdecznie dziękujemy nadzorcy układu, adw. @Maciej Geromin i jego Zespołowi, za współpracę przy tym rozwijającym projekcie.