Otwarcie postępowania sanacyjnego spółki z branży elektrycznej Elektrix S.A.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Elektrix S.A. – spółki z branży energii elektrycznej reprezentowanej przez Kancelarię. Szczególne regulacje sektora energetycznego oraz duża suma wierzytelności – 29 milionów złotych – sprawiają, że postępowanie restrukturyzacyjne zapowiada się wyjątkowo ciekawie, także ze względu na charakterystyczne cechy postępowania sanacyjnego, które zapewnia największą ochronę majątku dłużnika. Przygotowaniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz prowadzeniem sprawy i merytorycznym wsparciem z ramienia Kancelarii zajmują się adw. Bartosz Groele, r. pr. Krystyna Lachner oraz apl. rad. Klaudia Glińska. Dziękujemy Spółce za zaufanie, którym nas obdarzyli, powierzając nam odpowiedzialną funkcję reprezentacji w takim postępowaniu.