Prawomocne zatwierdzenie układu obejmującego wierzytelności na kwotę niemal 64 mln. złotych w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki z branży budowlanej – IDH Development S.A.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które funkcjonowało na mocy tarczy antykryzysowej 4.0 w czasach COVID, umożliwiało dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami w ramach maksymalnie odformalizowanej oraz szybkiej procedury. Takie rozwiązanie było możliwe w przypadku IDH Development S.A. – Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 1 lutego 2023 r. prawomocnie zatwierdził układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki, obejmujący wierzytelności opiewające na kwotę prawie 64 milionów złotych. Przedmiotem działalności dłużnika są głównie inwestycje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego i obiektów wielkokubaturowych. Branża budowlana była jedną z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, jednak prognozy makroekonomiczne wskazują na dynamiczny wzrost popytu na te usługi w najbliższych latach. Dzięki wdrożonemu planowi restrukturyzacyjnemu oraz pomyślnie zatwierdzonemu układowi, który zakładał m. in. zaspokojenie wierzycieli publicznoprawnych 

w ramach konwersji wierzytelności w kwocie 7 mln zł na akcje, spółka będzie mogła powrócić do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria w przedmiotowym postępowaniu pełniła funkcję pełnomocnika Dłużnika, a obsługą merytoryczną zajmowali się adw. Bartosz Groele, r. pr. Agnieszka Kuciak i r. pr. Jonasz Nowicki. Dziękujemy za współpracę i zaufanie Spółce IDH Development S.A., a także nadzorcy sądowemu w przedmiotowej sprawie – Maciejowi Gerominowi.