20-21 kwietnia br., Leiden, Holandia konferencja CERIL – Conference on European Restructuring and Insolvency Law pt. „Harmonisation of EU Insolvency Law”

W dniach 20-21 kwietnia br. w Lejdzie w Holandii, odbędzie się konferencja CERIL – Conference on European Restructuring and Insolvency Law pt. „Harmonisation of EU Insolvency Law”. Komisja Europejska w ostatnim czasie przedstawiła długo oczekiwany wniosek legislacyjny dotyczący dyrektywy harmonizującej niektóre aspekty prawa upadłościowego. Wiele organizacji ogniskujących swoje zainteresowanie wokół tematyki prawa insolwencyjnego uważnie śledziło przebieg tej ścieżki legislacyjnej. Eksperci z dziedziny prawa wielu europejskich państw, wraz z adw. Bartoszem Groele, spotkają się, aby wspólnie omówić potencjalne skutki, jakie dyrektywa wywoła w krajowych porządkach prawnych państw członkowskich.