18.05.2023 r. Adw. Bartosz Groele prelegentem podczas konferencji „Dowód z opinii biegłych z zakresu nauk ekonomicznych w sprawach cywilnych i gospodarczych” Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

Konferencja pt. „Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych” to inicjatywa Uczelni Łazarskiego zorganizowana w ramach cyklu poświęconego opiniowaniu w postępowaniach sądowych, mającym na celu omówienie istotnych zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących tej tematyki, a mających wpływ na przebieg i wynik postępowań. Wydarzenie objęte patronatem m.in. Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej odbędzie się w czwartek (18.05 o godz. 9:30) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (sala 38). Podczas konferencji adwokat Bartosz Groele w ramach IV sesji o godz. 15:15 wygłosi prelekcję w przedmiocie zlecenia wyceny biegłemu sądowemu przez dłużnika w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z planem konferencji pod linkiem: https://alumni.lazarski.pl/pl/form/dowod-z-opinii-bieglego/