Zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym trwającym poniżej 6 miesięcy- przy 100 % poparciu wierzycieli reprezentujących blisko 10 mln. złotych wierzytelności

Ze szczególną satysfakcją odnotowujemy przyjęcie układu przez wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec naszego Klienta. Satysfakcja jest tym większa, że jeszcze na początku bieżącego roku spółka mierzyła się z wierzycielskim wnioskiem upadłościowym, złożonym przez jej najistotniejszego wierzyciela. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy udało się jednak doprowadzić do otwarcia postępowania sanacyjnego, przekonać do poparcia układu 100% wierzycieli reprezentujących blisko 10 mln zł wierzytelności, przeprowadzić wszystkie etapy postępowania sanacyjnego i utrzymać działalność operacyjną spółki na wysokim poziomie. A wszystko to przy specyfice branży medycznej, transgranicznym charakterze wierzytelności oraz propozycjach układowych przewidujących redukcję 25% wierzytelności oraz 5-letni okres spłaty. Wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań w tych warunkach było możliwe dzięki wzajemnej współpracy, za którą chcemy z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w 

 

projekt: w pierwszej kolejności samemu Klientowi – za zaufanie i powierzenietej sprawy naszemu Zespołowi, jak również Zarządcy, Tomaszowi Biel, oraz Tymczasowemu Nadzorcy Sądowemu, Piotrowi Kaleciakowi, a także samemu Sądowi Restrukturyzacyjnemu w Krakowie, który rozumiejąc specyfikę sytuacji umożliwił wyjątkowo sprawne przeprowadzenie całej procedury sanacyjnej. Ze strony Kancelarii cegiełkę do tego sukcesu dołożyli adwokaci prowadzący sprawę – Bartosz Groele i Kamil Strus.