Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, w której funkcję przewodniczącego pełni Wspólnik Kancelarii adw. Bartosz Groele, funkcjonuje od niemal dwóch lat. W tym czasie przeprowadzono wiele interesujących wykładów, podczas których prelegentami byli uznani eksperci w tej dziedzinie. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Aleksander Gut, wyraził podziękowania dla adw. Bartosza Groele za dotychczasowe zaangażowanie i wkład pracy w działanie Sekcji. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przyszłych wydarzeniach organizowanych w ramach Sekcji.