20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank

Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił wczoraj upadłość Getin Noble Bank. To ważna wiadomość dla kredytobiorców – szczególnie frankowych, którzy od tej pory tracą możliwość dochodzenia zwrotu wpłaconych kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi, a zamiast tego będą musieli dokonać zgłoszenia wierzytelności w trakcie postępowania upadłościowego. Oznacza to zdecydowanie bardziej rygorystyczne reguły dochodzenia swoich roszczeń, szczególnie ze względu na krótki termin na dokonanie zgłoszenia, wynoszący 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości.

Kancelaria Groele i Wspólnicy oferuje pomoc prawną w zakresie sporów prowadzonych z Getin Noble Bank i obsługi wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, w którym skomplikowana sytuacja prawna wynikająca z nieważności kredytów frankowych spotka się z uregulowaniami Prawa upadłościowego.