5 września 2023 roku będzie miała miejsce premiera komentarza do ustawy o fundacji rodzinnej, którem współautorem jest wspólnik Kancelarii adw. Bartosz Groele

Od niedawna w polskim systemie prawnym funkcjonuje nowa instytucja, jaką jest fundacja rodzinna. Dotychczas organizacja planów sukcesyjnych opierała się na rozwiązaniach dostępnych w KSH i KC, które sprawiały, że polscy przedsiębiorcy często decydowali się na zagraniczne alternatywy. Wraz z wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej nestorzy firm rodzinnych zostali wyposażeni w instrumenty prawne, które pozwolą na stworzenie struktury organizacyjnej, zapewniającej opracowanie zasad sukcesji majątku z uwagi na zmianę pokoleniową. Zagadnienia związane z zasadami tworzenia fundacji rodzinnej i jej funkcjonowania zostały szczegółowo omówione w Komentarzu do ustawy o fundacji rodzinnej, której współautorem jest Wspólnik Kancelarii, adw. Bartosz Groele. Publikacja będzie miała swoją premierę 5 września br. i już teraz zachęcamy do lektury.