„Odpowiedzialność dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu na podstawie dyrektywy 2019/1023 i noweli ustawy – Prawo restrukturyzacyjne” artykuł adw. Bartosza Groele w specjalnym, sierpniowym numerze miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego (nr 8/2023)

W specjalnym, sierpniowym numerze miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego (nr 8/2023), który ma na celu podjęcie dyskusji na temat planowanej nowelizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, opublikowany został artykuł adw. Bartosza Groele „Odpowiedzialność dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu na podstawie dyrektywy 2019/1023 i noweli ustawy – Prawo restrukturyzacyjne”. Artykuł skupia się wokół tematyki odpowiedzialności dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu w kontekście unijnej dyrektywy restrukturyzacyjnej i stanowiącej jej implementację nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego.
Zachęcamy do zapoznania z najnowszym numerem Przeglądu Prawa Handlowego, a także do udziału w dyskusji w ramach Forum Prawa Insolwencyjnego, dostępnego pod adresem: https://forumeu.eu/