Zaproszenie do współpracy w ramach Forum Prawa Insolwencyjnego

Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań w gałęzi prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
W odpowiedzi na te wyzwania powstał szczególny numer Przeglądu Prawa Handlowego, gdzie założyciele Forum Prawa Insolwencyjnego Joanna Kruczalak-Jankowska, Aleksander Jerzy Witosz, Rafał AdamusBartosz Groele, we współpracy z uznanymi ekspertami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, podjęli inicjatywę rozpoczęcia pogłębionej dyskusji na temat planowanej nowelizacji. Celem tej dyskusji jest przyjrzenie się jej szczegółom i wymiana argumentów w sposób odpowiedzialny i transparentny.
Uważamy, że transparentny dialog, z udziałem jak najszerszego grona przedstawicieli doktryny i praktyki, powinien zawsze towarzyszyć procesowi wdrażania istotnych i skomplikowanych rozwiązań prawnych.

Dlatego też, zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką niewypłacalności, upadłości i restrukturyzacji, a także współpracą w ramach Forum Prawa Insolwencyjnego, do odwiedzenia strony internetowej https://forumeu.eu/, gdzie będą dostępne informacje o kolejnych przedsięwzięciach.
Udział w tym ważnym procesie, może pozwolić na skonstruowanie nowoczesnego systemu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który będzie sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczości i ochronie interesów wszystkich zainteresowanych stron.