„Kodeks spółek handlowych. Transgraniczne i krajowe podziały i przekształcenia spółek. Nowelizacja z 16.8.2023 r. Komentarz | Linia orzecznicza”, pod redakcją prof. dr hab. Rafała Adamusa oraz Wspólnika Kancelarii adw. Bartosza Groele

Z przyjemnością informujemy, że już w październiku wydana zostanie publikacja „Kodeks spółek handlowych. Transgraniczne i krajowe podziały i przekształcenia spółek. Nowelizacja z 16.8.2023 r. Komentarz | Linia orzecznicza”, pod redakcją prof. dr hab. Rafała Adamusa oraz Wspólnika Kancelarii adw. Bartosza Groele. W publikacji omówiono w sposób wyczerpujący zagadnienia związane z transgranicznymi i krajowymi podziałami i przekształceniami spółek po najnowszych zmianach Kodeksu spółek handlowych, które to wynikają z potrzeby implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do lektury.