26.09.2023 r. szkolenie „Prawo spółek osobowych i kapitałowych w praktyce sądowej” dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 26 września 2023 roku, adwokat Bartosz Groele poprowadzi szkolenie „Prawo spółek osobowych i kapitałowych w praktyce sądowej” dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Podczas zajęć poruszone zostaną kwestie dotyczące podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem spółek, zasad odpowiedzialności za zaciągnięte przez nie zobowiązania, a także zagadnienia dotyczące niedawno wprowadzonych do polskiego systemu prawnego instytucji – dominacji i zależności oraz grup spółek.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematyką do udziału w szkoleniu.