11-12 października 2023 roku, Amsterdam, konferencja „The Perpetual Renewal of European Insolvency Law”  organizowana przez INSOL EUROPE

W dniach 11 i 12 października br. w Amsterdamie odbędzie się organizowana przez INSOL EUROPE Konferencja „The Perpetual Renewal of European Insolvency Law”. Podczas tego wydarzenia Polskę reprezentował będzie wraz z dr. Patryk Filipiak i prof. Aleksander Witosz, Wspólnik Kancelarii adw. Bartosz Groele. Wdrożenie dyrektywy w sprawie restrukturyzacji zapobiegawczej czy proponowane rozporządzenie w sprawie harmonizacji postępowania upadłościowego – to właśnie m. in. nad tymi tematami dyskutować będą uznani eksperci z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jesteśmy przekonani, że Konferencja będzie miejscem pogłębionej dyskusji i wniesienie merytoryczny wkład w rozwój prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Program wydarzenia dostępny jest pod adresem: