Sukces kancelarii w sprawie dotyczącej konfliktu korporacyjnego występującego w spółce komunalnej świadczącej usługi kanalizacyjno- ściekowe

Z przyjemnością informujemy, że Sądy I instancji w trzech sprawach, przychyliły się do prezentowanego przez Kancelarię stanowiska, związanego z konfliktem korporacyjnym występującym w spółce komunalnej świadczącej usługi kanalizacyjno-ściekowe. Sprawa ma o tyle ciekawy charakter, że konflikty w tego typu spółkach nie występują zbyt często, a samo jego rozwiązanie wymagało powiązania zagadnień z prawa spółek oraz prawa administracyjnego. Jest to pierwszy, a zarazem niezwykle znaczący krok prowadzący do kompleksowego uregulowania kwestii finansowania spółki przez wspólników, będących jednostkami samorządu terytorialnego. Kancelaria opracowała model prawny pozwalający na pokrywanie kosztów spółki, których to nie dało się przewidzieć przy ustalaniu taryfy cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozwiązanie to zapobiegło poważnym problemom spółki, które występują dość powszechnie w branży wodno-kanalizacyjnej, a to z uwagi na skokowy wzrost kosztów świadczenia usług, przy jednoczesnej odmowie zatwierdzania zmian taryf przez

 Wody Polskie. Jesteśmy dumni z tego, że nasze stanowisko zostało zaaprobowane przez Sąd, otwierając nowe perspektywy w zakresie kompleksowego uregulowania relacji pomiędzy spółkami komunalnymi, a jej wspólnikami. To ogromny sukces, który wprowadza większą klarowność i elastyczność w tej dziedzinie prawa. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja otwiera nowe możliwości i pomoże w rozwoju efektywnych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na korzyść wszystkich zainteresowanych stron. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie, które otrzymaliśmy od naszych Klientów i partnerów. Nasza Kancelaria będzie nadal dążyć do innowacyjnych rozwiązań i osiągania sukcesów na rzecz naszych Klientów. W toku spraw Kancelarię reprezentowali adw. Bartosz Groele, r. pr. Mateusz Grzeszczyk, r. pr.  Ewa Wójcik, apl. rad. K. Boniecka oraz pr. Julia Telec.