Porozumienie o współpracy w szczególności w zakresie dot. działalności szkoleniowej i dydaktycznej zawarte pomiędzy Izbą Adwokacką w Krakowie, a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy adw. Bartosza Groele

Nasze doświadczenie uczy nas jak ważna jest współpraca, zwłaszcza ta w zakresie działalności szkoleniowej – to właśnie na spotkaniach poświęconych danym problemom prawnym, możemy dzielić się nawzajem swoją wiedzą i doświadczeniem, dążąc do jak mamy nadzieję, podniesienia poziomu debaty prawnej oraz doskonalenia obecnych regulacji. Śpieszymy więc poinformować, że z inicjatywy adw. Bartosza Groele, Przewodniczącego Sekcji praktyków prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy KIA, w dniu27 listopada br. w siedzibie ORA w Krakowie zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Adwokacką w Krakowie a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej , w szczególności w obszarze szkoleniowym i dydaktycznym. W imieniu KIA umowę podpisał Dziekan ORA adw. Aleksander Gut. Dziękujemy za gotowość do zawarcia Porozumienia oraz liczymy na efektywną współpracę.