Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku uwzględnił wniosek o zatwierdzenie sprzedaży przedsiębiorstwa spółki z branży meblarskiej- Dąb Gdynia S. A.

Z radością śpieszmy poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku uwzględnił złożony w imieniu naszego Klienta wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (tzw. „Prepack”). Satysfakcja jest tym większa, iż w niniejszym postępowaniu, po skutecznie wniesionym zażaleniu przez Dąb Gdynia S.A. oraz ponownym rozpoznaniu sprawy zostało wydane orzeczenie, korzystne zarówno dla wierzycieli jak i dłużnika. Pozwoli ono na zachowanie ciągłości przedsiębiorstwa z branży meblarskiej z ponad 70 letnią tradycją, co odczytujemy jako wyjątkowo krzepiące.

Sukces ten nie byłby jednak możliwy, gdyby nie zaangażowanie podmiotów z którymi współpracowaliśmy przy tej sprawie. Kierujemy więc serdeczne podziękowania do zespołu ekonomistów z Zarzecki i Wspólnicy – w szczególności: prof. Zarzeckiego oraz dr. M. Kołodziejczyka, którzy uczestniczyli w przygotowaniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa.

 

W ramach naszej kancelarii nad projektem pracowali: adw. Bartosz Groele, r.pr. Agnieszka Kuciak, r.pr. Jonasz Nowicki, apl. radc. Joanna Kogut. Nowemu właścicielowi Dąb Gdynia, życzymy kolejnych sukcesów w branży meblarskiej.