adw. Bartosz Groele dołączył do grona Arbitrów Stałych Sądu Polubownego działającego przy Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Nie każdy spór musi zakończyć się na drodze sądowej –obecnie istnieje wiele alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a jedną z nich jest postępowanie arbitrażowe, które nie tylko realizuje postulat szybkości postępowania, ale charakteryzuje się również niższymi kosztami oraz większą poufnością. Śpieszymy więc poinformować, że 19 marca 2024 roku adw. Bartosz Groele dołączył do grona Arbitrów Stałych Sądu Polubownego działającego przy Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Wspólnika Kancelarii dziękujemy za dostrzeżenie jego szerokiej wiedzy jak i doświadczenia, mając nadzieję, że umożliwią one jak najskuteczniejsze pełnienie tej zaszczytnej, ale i bardzo odpowiedzialnej funkcji.