Ad. Bartosz Groele ponownie wśród delegatów

Jeśli szukaliby Państwo dowodu, że zespół Kancelarii stanowią eksperci o ugruntowanej pozycji na rynku, śpieszymy z informacją, że już w dniach 13-17 maja br. adw. Bartosz Groele (po raz dziewiąty) będzie uczestniczył w pracach podczas 64 sesji V Grupy Roboczej UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law przy ONZ, działając z ramienia Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Najbliższa sesja będzie poświęcona m. in. prawu właściwemu w postępowaniu upadłościowym czy ustalaniu i odzyskiwaniu aktywów w toku przedmiotowego postępowania, co z punktu widzenia krajowego porządku prawnego jest niezwykle istotne, jako że stoimy przed koniecznością wdrożenia dyrektywy drugiej szansy, a proces legislacyjny w tym zakresie znów się rozpoczął [Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)]. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie planujemy udostępnić zwięzłą publikacje posesyjną.