Wypowiedź adw. Bartosza Groele dla Pulsu Biznesu

PFR zażąda zwrotu pomocy od 2 tys. firm” – taki tytuł nosi artykuł autorstwa Małgorzata Grzegorczyk, który ukazał się na łamach dzisiejszego wydania Pulsu Biznesu. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) składa obecnie liczne wnioski o zwrot subwencji przyznanej w związku z pandemią. Wezwania otrzymało już ponad tysiąc firm i możemy zakładać, ich ta liczba będzie ciągle rosła. Wiceprezes PFR podnosi, że firmy, do których wysłano wezwania, otrzymały negatywną rekomendację służb i instytucji współpracujących z PFR przy realizacji programów rządowych, na czele z CBA. Wskazując, że obecna sytuacja jest w pewien sposób poza procedurą, w ramach przywołanego artykułu adwokat Bartosz Groele argumentuje, że odrębną kwestią będzie stanowiła ocena podstaw żądania zwrotu środków.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu w wersji papierowej. Artykuł jest również dostępny po linkiem: https://www.pb.pl/pfr-zazada-zwrotu-pomocy-od-2-tys-firm-1215678