20-21 czerwca 2024 roku 13 edycja „European Insolvency & Restructuring Congress” Bruksela

Zespół naszej Kancelarii może pochwalić się doświadczeniem, które przydatne jest także w toku rozważań nad przyszłym kształtem regulacji prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Świadczy o tym fakt, że już w dniach 20-21 czerwca 2024 roku adw. Bartosz Groele weźmie udział w trzynastej edycji wydarzenia „European Insolvency & Restructuring Congress”, które to odbędzie się w Brukseli. Przed uczestnikami kongresu postawione zostaną pytania o kształt restrukturyzacji zapobiegawczej czy zakres dalszej harmonizacji prawa upadłościowego na poziomie europejskim, przy czym powyższa dyskusja odbędzie się w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej zaangażowanych w prace nad projektem nowej dyrektywy upadłościowej. Mamy nadzieję, że będzie to merytoryczna dyskusja, która pozwoli w przyszłości na udoskonalenie regulacji na poziomie europejskim.