Sukces zespołu Kancelarii w procesie przygotowanej likwidacji w ramach upadłości konsumenckiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zespół Kancelarii pod przewodnictwem Partnera adw. Bartosza Groele w składzie apl. rad. Mateusz Grzeszczyk, jak również na początkowym etapie procesu R. Pr. Ewa Tkaczuk z sukcesem przeprowadził proces przygotowanej likwidacji w ramach tzw. upadłości konsumenckiej.

W dniu 28 grudnia 2020 r. Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego w Opolu ogłosił upadłość konsumencką, zatwierdzając jednocześnie warunki sprzedaży majątku dłużnika o znacznej wartości. Sprawa jest o tyle precedensowa, że do niedawna nie było jasności co do możliwości skorzystania z instytucji przygotowanej likwidacji (pre-pack) w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej. Dzięki nowelizacji prawa upadłościowego z marca 2020 r. wprost dopuszczono możliwość złożenia takiego wniosku. Rozstrzygnięcie sądu w Opolu może zostać uznane za jedno z pierwszych w tej kwestii.