17-20 kwietnia 2023 roku, 62. sesja Grupy Roboczej V UNCITRAL (Prawo upadłościowe) Nowy Jork

W dniach 17-20 kwietnia br. odbędzie się 62 sesja obrad V Grupy Roboczej UNCITRAL, działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Członkowie grupy spotkają się stacjonarnie w Nowym Jorku bądź zdalnie – aby omówić kwestie związane z harmonizacją modelowych przepisów dotyczących niewypłacalności. Wśród kilku wyselekcjonowanych delegatów Polski z ramienia Ministerstwa Rozwoju i Technologii po raz kolejny znalazł się Wspólnik Kancelarii, adw. Bartosz Groele. Agenda wydarzenia, a także dostępny po obradach raport o pracach grupy roboczej, można znaleźć pod linkiem https://uncitral.un.org/en/working_groups/5/insolvency_law