Uprawomocnienie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu naszego Klienta z branży energii odnawialnej- Stilo Energy S.A.

Energetyka odnawialna stanowi coraz większy odsetek produkcji energii elektrycznej w Polsce. W branży pojawia się coraz więcej podmiotów, jednak postępowania restrukturyzacyjne w obrębie tej specyficznej dziedziny są wciąż innowacyjne. Z tego powodu szczególnie cieszy nas wiadomość o uprawomocnieniu się układu zatwierdzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym naszego Klienta z branży energii odnawialnej, notowanego na rynku NewConnect – Stilo Energy S.A. Mimo zaskarżenia postanowienia o zatwierdzeniu układu przez wierzyciela, Sąd podzielił stanowisko i argumentację przedstawione przez zespół Kancelarii w składzie adw. Bartosz Groele, r. pr. Jonasz Nowicki i apl. rad. Joanna Kogut, dzięki czemu doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu. Niniejsze pozwoli spółce powrócić do swojej pełnej funkcjonalności. Dziękujemy nadzorcy układu i jego zespołowi – Maciej Geromin i Alicja Mordasiewicz, a także spółce Stilo Energy za powierzenie w nasze ręce obsługi prawnej podczas przeprowadzonego PZU – jednego z pierwszych w tej branży.