9 sierpnia 2023 r. wykład adwokata Bartosza Groele dla ORA w Warszawie „Zgłaszanie wierzytelności wynikających z kredytów frankowych w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A.” 

Partner Kancelarii, adwokat Bartosz Groele, 9 sierpnia 2023 br. wcielił się w rolę prelegenta podczas wykładu dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pt. „Zgłaszanie wierzytelności wynikających z kredytów frankowych w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A.” W trakcie prelekcji, która skupiła się na elementach praktycznych, obejmujących kwestię zgłaszania wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych, adw. Bartosz Groele poruszył zagadnienia dotyczące terminu na zgłoszenie wierzytelności oraz konsekwencji związanymi z jego uchybieniem. Omówiona została również sytuacja wierzycieli, w zależności od tego, czy wierzyciel wytoczył, czy też nie, powództwo przeciwko bankowi o zapłatę lub ustalenie nieistnienia zobowiązania, przed ogłoszeniem upadłości banku. Wkład w prelekcję wniósł również aplikant adwokacki Witold Jarząb.

Dziękujemy słuchaczom za obecność i aktywny udział w zajęciach.