Prawomocne zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym obejmującym 200 wierzycieli i 10 mln zł wierzytelności

Z satysfakcją odnotowujemy okoliczność, że klient Kancelarii – spółka specjalizująca się w budownictwie modułowym, w tym budownictwie obiektów położonych na wodzie – przeprowadziła przy wsparciu adwokata Bartosza Groele i adwokata Kamila Strusa skuteczną restrukturyzację w ramach postępowania o zatwierdzanie układu. Układem zostało objętych blisko 200 wierzycieli, a suma wierzytelności wyniosła niemal 10 milionów złotych. Jest to kolejny wymierny przykład faktu, że nawet w przypadku relatywnie wysokiej liczby wierzycieli, odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone PZU może stanowić skuteczny sposób na restrukturyzację spółki.

 

Z tego miejsca oczywiście dziękujemy zarządowi spółki za zaufanie i powierzenie nam tego ambitnego projektu, jak również kierujemy słowa uznania do nadzorcy układu adw. Macieja Geromina za w pełni profesjonalne podejście i świetną współpracę.